Ingrīda Štrumfa

Vadošā vēsturniece
ingrida.strumfa@ventspils.lv
               +371 63607015