Gatis Grigalis

Saimniecības nodaļas vadītājs
gatis.grigalis@ventspils.lv

                   +371 63621309